Algemene voorwaarden

 

 

 Alle klachten aangaande onze rekeningen dienen ons per aangetekend schrijven, binnen de acht dagen toegezonden te worden.

Na verloop van deze termijn zullen zij niet meer in aanmerking genomen worden.

 

In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken bevoegd die tot het rechtsgebied van de verkoper behoren.

 

In geval van niet-tijdige betaling op de overeengekomen vervaldag, zal het bedrag van de factuur of het onbetaalde gedeelte ervan,

van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met een verwijl-intrest van 10% per jaar tot op de volledige betaling.

 

Facturen dienen binnen de 14 dagen betaald te zijn, de einddatum van betaling staat vermeld op de factuur.

 

Facturen vanaf 2000€ bruto, moeten voldaan zijn alvorens de afhaling/levering.

 

Alle afhalingen /leveringen gebeuren altijd ten laste van en onder de verantwoordelijkheid van de koper.

 

Verkochte goederen worden nooit teruggenomen.

 

Goederen blijven eigendom van De Oude Dakpan tot het totaalbedrag voldaan is.   

 

HOME

 

‚Äč

De Oude Dakpan